PK-haku

Kuva: Laura Hiekkasalmi

PK-haku on muiden palveluskoiralajien tapaan sotilaallista alkuperää. Sodan aikana hakukoiria käytettiin haavoittuneiden etsintään. Hakukoiran nykyiset tehtävät ovat lähinnä eksyneiden etsintää. Haku on jakautunut pelastusetsintään (PEHA) ja palveluskoirien hakukokeeseen (PAHA).

Haku tarkoittaa, että koira etsii nopeasti ja järjestelmällisesti ilmavainunsa avulla metsään piiloutuneita ihmisiä eli ”maalimiehiä”. Hakualueen keskellä kulkee pituussuunnassa keskilinja, jota ohjaaja kulkee eteenpäin ja josta koira lähetetään etsimään järjestelmällisesti vuorotellen kummallekin puolelle. Hakualue on tallattu, eikä koiran pitäisi jäljestää, vaan etsiä nimenomaan ilmavirtojen mukana kulkeutuvien hajujen perusteella. Hakualueen pituus ja työskentelyaika riippuu koiran kilpailuluokasta.

Maalimiehen löydettyään koiran tulee ilmaista hänet, joko haukkumalla tai rullalla. Haukkumalla ilmaiseva koiran tulee haukkua koetilanteessa niin kauan, kunnes ohjaaja saapuu paikalle. Rullailmaisu tarkoittaa sitä, että löydettyään maalimiehen, koira ottaa pannassaan roikkuvan rullan suuhunsa ja vie sen ohjaajalle. Tämän jälkeen ohjaaja kytkee koiran näyttöliinaan ja koira vie ohjaajan maalimiehen luo.

PK-haku KPSH:ssa

Hakukoiraa ei voi kouluttaa yksin. Siksi onkin tärkeää, että hakuporukasta muodostuu kiinteä ja yhtenäinen joukko, joka yhteisvastuullisesti osallistuu harjoitusten läpiviemiseen niin oman kuin ryhmän muidenkin koirien osalta. KPSH:ssa toimii tällä hetkellä kaksi palveluskoirien hakukokeeseen tähtäävää haku-ryhmää.

Lajivastaavien yhteystiedot löydät Yhteystiedot -sivulta.

Mitä odotamme koiralta?

KPSH:ssa hakukoulutusryhmissä on kaikentasoisia koiria. Hakukoiralle on eduksi, jos se on sosiaalinen ja suhtautuu vieraisiin ihmisiin avoimesti. Toisaalta hakuharjoituksissa voidaan tehdä sosiaalistumisharjoituksia hieman aremmillekin yksilöille. Koiran nuori ikä ei ole esteenä hakuharrastuksen aloittamiseen. Jo pikkupennulle voidaan ottaa pienimuotoisia harjoituksia: tutustumista vieraisiin ihmisiin ja helppoja etsintäharjoituksia.

Palveluskoirakokeisiin oikeutettuja osallistumaan ovat vain kilpailuoikeuden omaavat rodut. Tämä tulee ohjaajan huomioida hakuharrastusta aloittaessaan, mikäli mielii joskus lajissa kokeisiin.

Mitä odotamme ohjaajalta?

Haku-ryhmä tekee hakukoiran. Koulutuksissa jokainen osallistuu ryhmän muiden koirien koulutukseen toimimalla maalimiehenä. Haku on liikunnallinen laji ja näin ollen ohjaajalle tulee olla riittävä peruskunto vaihtelevassa maastossa liikkumiseen.

Haku-koiran ohjaajalla on ehdottomasti oltava oma auto, sillä harjoitusmaastot sijaitsevat kaupungin ulkopuolella. Lisäksi hakuradalla voidaan pitää vain yhtä koiraa kerrallaan, joten muut koirat joutuvat odottamaan vuoroaan autossa. Ohjaajilta vaaditaan sitoutumista lajiin sekä seuran yhteisiin töihin harjoittelun vastineeksi.

Kokeisiin?

Hakukoe sisältää kolme osa-aluetta: henkilöetsinnän, esine-etsinnän ja tottelevaisuusosuuden.

Hakukokeen henkilöetsinnässä koiran tulee etsiä, löytää ja ilmaista merkityltä alueelta sinne piiloutuneet 3 ihmisiä. Henkilöhakualueen koko kasvaa koeluokittain. 1-luokassa alue on kooltaan 100m x 100m ja etsintäaika 10 minuuttia. 2-luokassa 100m x 200 m ja etsintäaikaa on 15 minuuttia ja 3-luokassa 100m x 300m ja etsintäaikaa on 20 minuuttia. Alueen syvyys keskilinjan kummallekin puolelle on 50 metriä. Alueen läpi kulkee merkitty keskilinja, jota pitkin ohjaaja kulkee lähettäen koiraa vuoroin vasemmalle ja oikealle. Löydettyään ihmisen koiran tulee ilmaista hänet, jotta ohjaajakin tietää missä ”kadonnut” on. Hyväksyttäjä ilmaisutapoja ovat haukkuminen ja rullailmaisu.

Hakukokeessa esineiden etsiminen eli esineruutu kuuluu joka kilpailuluokkaan. Kokeessa arvostellaan myös koiran tottelevaisuus.

Koesäännöt löydät tarkemmin Palveluskoiraliiton sivuiltaKuva: Laura Hiekkasalmi