KPSH ry strategia 2018-2022

Kuopion palvelus- ja harrastuskoirat ry:n strategia koostuu toiminta-ajatuksesta, visiosta sekä toimintaa ohjaavista arvoista. 

Strategian työstössä on hyödynetty mm. jäsenille järjestetyn jäsenkyselyn tuloksia sekä SWOT-analyysia. 

Seuran hallitus vastaa strategian sisältämästä toimenpidesuunnitelmasta, toimenpiteiden etenemisen seurannasta sekä strategian päivittämisestä.

Toiminta-ajatus

Kuopion palvelus- ja seurakoiraharrastajat ry on koiraharrastukseen erikoistunut yhdistys, joka järjestää monipuolista toimintaa Kuopion alueella. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen laadukkaat ja turvalliset puitteet sekä mahdollisuuden tavoitteelliseen harrastamiseen lajiryhmissä. Yhdistyksen toimintaa kehitetään yhteistyössä lajiryhmien kanssa ja jäseniä kuunnellen. Viestintää toteutetaan aktiivisesti, avoimesti ja vuorovaikutteisesti.

Visio

Vuonna 2022 yhdistyksemme tunnetaan monipuolisesta ja laadukkaasta koiraharrastustoiminnasta sekä aktiivisesta ja yhteisölliseen toimintaan kannustavasta ilmapiiristä.


Arvot

Jäsenlähtöisyys

Toimintamme perustuu jäsenistön kuuntelemiseen ja vuorovaikutukseen. Tunnistamme jäsenille merkitykselliset asiat ja huomioimme ne toiminnassamme.

Avoimuus

Toimintamme on avointa ja luotettavaa kaikessa tekemisessä. Avoimuus ja vuorovaikutteisuus ovat tärkeitä niin jäsenistön keskuudessa kuin sidosryhmien kanssa toimiessa.

Yhteisöllisyys

Yhdistyksessämme on kannustava ja positiivinen ilmapiiri. Lajien monipuolisuus on meille rikkaus, joka toimii yhteisenä voimavarana. Lajit tekevät yhteistyötä ja jäsenillämme on halu toimia yhteisten päämäärien eteen.

Tavoitteellisuus

Tavoitteellisuus on yhdistyksellemme tärkeä osatekijä sitoutuneen, innostuneen ja aktiivisen toimintakulttuurin aikaansaamiseksi. Tuemme lajien tavoitteita lajien toimintasuunnitelmien mukaisesti, ja lajit tukevat ryhmäläistensä tavoitteita. Lajit puolestaan sitoutuvat yhdistyksen asettamiin tavoitteisiin.

Laadukkuus

Tarjoamme jäsenillemme laadukkaat ja turvalliset puitteet harrastamiseen. Tuemme ja kannustamme kouluttajiamme sekä muita yhdistyksen toimijoita kouluttautumaan ja kehittämään lajien toimintaa varmistaaksemme osaamisen ylläpidon sekä tasokkaan koulutustoiminnan.

Vastuullisuus

Vastuullisuus tarkoittaa meille koirien ja ihmisten kunnioittamista kaikessa, mitä teemme. Noudatamme toiminnassamme eläinsuojeluasetusta ja -lakia. Arvostamme yhdistyksen omaisuutta ja siitä huolehtiminen on velvollisuutemme.