PK-jälki

Kun astumme maahan, osa kasveista katkeaa painomme alla, kenkämme kuluvat ja osa niiden valmistusaineesta jää maassa oleviin jalanjälkiimme. Ihmisestä putoaa myös tuhansia ihosoluja minuutissa ja nämä tekijät yhdessä muodostavat jäljen koiralle. Koira havaitsee eron tallattujen ja tallaamattomien pintojen välillä. Mikäli jälki on tuore, jää myös hajumme ilmaan joksikin aikaa, riippuen säästä ja tuulesta. Tämä on eräänlainen tuoksutunneli koiralle.

Jälkikoiran on etsittävä ihmisen tekemä jälki ja seurattava jälkeä oikeaan suuntaan poikkeamatta jäljeltä. Koira pystyy haistamaan eri askelten välisen aikaeron, jolloin se tietää kumpaan suuntaan ihminen on kulkenut. Jäljen hajun voimakkuuteen vaikuttavat jäljen ikä, sääolosuhteet ja maaperä. Koiralla ei ole minkäänlaisia vaikeuksia paikallistaa ja seurata jalanjälkiämme niitä ympäröivästä koskemattomasta maasta.

Jäljentekijä kantaa esineitä 6 kpl (pieniä puisia keppejä) kädessään tehdessään jälkeä ja asettaa ne jäljen keskelle tasaisin välimatkoin koko matkalle. Esineet haisevat tämän vuoksi ihmiselle ja eroavat siten muista maassa olevista kepeistä. Koiran pitää ilmaista esineet ohjaajalle (pysähtymällä esineen viereen, nostamalla esineen maasta, tuoda esine ohjaajalle, menemällä esineen kohdalla maahan jne.), jotta ohjaaja voi ottaa ne mukaansa.

PK-jälkiharrastaminen KPSH:ssa

Varsinaisia kurssitasoja seurassamme ei ole, mutta jäljen alkeet- kurssi pyritään järjestämään resurssien mukaan. Kurssilla opetetaan pk-jälkiharrastamisen alkeita ja sitä, kuinka jälkikoiraa kannattaa lähteä opettamaan. Seurassamme  toimii aktiivisesti kaksi pk-jälkiryhmää, jotka ottavat toimintaansa mukaan uusia koirakoita siten, kuin ryhmässä on tilaa. Aloitettaessa jälkiharjoittelua on syytä pyytää apua koulutusohjaajalta tai lajin kokeneelta harrastajalta, jotta perustyötä ei tehdä väärin. Lajia on mahdollista harjoitella yksin, mutta on hyvin tärkeää ajaa välillä myös harjoituksissa vieraan tekemää jälkeä. Jälkiryhmän treenejä saa tulla seuraamaan ja pyrimme neuvomaan myös yksittäisiä koirakoita jäljen alkeisiin, jos harjoituksissa aika siihen riittää. Ole siis rohkeasti yhteydessä!

Lajivastaavan yhteystiedot löydät Yhteystiedot -sivulta.

Vaatimukset koiralle

Melkein kaikki koirat soveltuvat jälkiharjoitteluun, koska haistelu ja jäljestäminen ovat koiralle luonnollisia keinoja hankkia tietoa ympäristöstään. Jäljestäminen on erinomaista "henkistä" liikuntaa koiralle. Jäljen opettamista edesauttaa paljon, jos koira on ahne ruualle. Vaikka laji sopii kaikille koirille, niin kilpailuoikeus on vain palveluskoirarotuisilla. KPSH:n jälkiryhmässä on vain palveluskoirarotuisia koiria, koska KPSH:ssa pk-jälkikoulutus on kilpailuihin tähtäävää koulutusta. Neuvomme kuitenkin myös muun rotuisia resurssien mukaan. Koulutus kannattaa aloittaa jo pienen pennun kanssa, mutta milloinkaan ei ole liian myöhäistä.

Vaatimukset ohjaajalle

Erityisiä vaatimuksia ohjaajalle ei ole pk-jälkiharrastamiseen. Kouluttamisessa kuitenkin tärkeää on ohjaajan motivaatio harjoitteluun ja pitkäjänteisyys sekä oma auton käyttömahdollisuus, koska harjoitukset tapahtuvat yleensä kaupungin ulkopuolella.

Jälkikoe (PAJÄ)

Palveluskoirakokeissa koira jäljestää ihmisen tekemää jälkeä. Jäljentekijä on koiralle vieras henkilö, joka kävelee maastossa suunnitellun reitin ja jättää kävelyuralleen 6 jälkiesinettä, n. 10 cm pitkiä kuivia, radan tunnuksella merkittyjä oksan pätkiä. Jälki pitenee luokittain; 1 luokassa jäljen pituus on 500 m, 2-luokassa 1000 m ja 3-luokassa 1500 metriä. Jälki on tehty 1 luokassa n. tuntia ennen jäljen ajoa, 2-luokassa n. 1½ ja 3-luokassa 2 tuntia ennen jäljen ajoa.

Koira etsii jäljen 30 (1-luokka) – 40 (2-luokka) – 50 (3-luokka) metriä pitkältä suoralta linjalta, jonka yli jostain kohdasta jäljen tekijä on kävellyt. Kokeessa koiranohjaaja ei tiedä, mistä kohtaa jälki kulkee linjan poikki. Aikaa jäljen ajamiseen ja jälkiesineiden ilmaisemiseen on 1-luokassa 20, 2-luokassa 30 ja 3 luokassa 40 minuuttia. Ohjaaja lähettää koiran etsimään jälkeä tuomarin osoittamasta kohdasta etsintälinjan päästä. Tultuaan jäljen kohdalle koiran tulee lähteä seuraamaan sitä oikeaan suuntaan eli samaan suuntaan kuin jäljentekijä on kulkenut.

Koiran tulee seurata jälkeä tarkasti siten, että se löytää kaikki kuusi jälkiesinettä, jotka sen tulee ilmaista tai viedä ohjaajalle.

Kaikissa luokissa on yhtenä osasuorituksena esineiden etsintä eli esineruutu, jossa koira etsii kilpailuluokasta riippuen yhdestä kolmeen esinettä 50m x 50m kokoiselta alueelta tuoden ne ohjaajalleen yksitellen. Esineiden etsintäaika on 5 min.

Kokeissa arvostellaan myös koiran tottelevaisuus, jonka liikkeet määräytyvät luokasta riippuen.

Koesäännöt löydät tarkemmin Palveluskoiraliiton sivuilta

Kuva: Sporttirakki